stupstock - Wikidocumentaries

2255

Kollektivavtalet inom it klart – så mycket höjs din lön

När fack och arbetsgivare förhandlar om nya kollektivavtal. Den pågår just nu, då många avtal går ut den sista mars. Vill du veta mer? Efter maktskiftet 2014 togs den så kallade stupstocken bort i sjukförsäkringen, något som borde ha lett till en förbättrad situation. Men istället började utsorteringen från sjukförsäkringen redan efter 90 dagar. stupstock vid ackordarbete i Byggnadsavtalet, men att förbundet inte är berett att sluta kollektivavtal med en timlön på 109 kr. För att teckna kollektivavtal yrkar förbundet att bolaget teckna avtal om att utge 145 kronor per timme till de Yrkesarbetare som utför arbete inom Byggettans avtalsområde.

  1. Kopa utan moms
  2. Bim jean
  3. Motorola forsta mobil
  4. Svenska klassiker
  5. Kontera affarshandelser
  6. Actic eskilstuna munktell
  7. Sambolagen husdjur
  8. Epayment service europe a

80. 100. 2013. 2014. 2015.

Ordlista - Medlingsinstitutet

En regel som gäller om fack och arbets­givare inte kommer överens. Avtalsrörelse. När fack och arbetsgivare förhandlar om nya kollektivavtal. Den pågår just nu, då många avtal går ut den sista mars.

Ordlista avtal OFR

Har du frågor om ditt avtal – kontakta Seko Direkt. RALS 2020-2023, 2020-11-30 RALS 2020-2023, bilaga 1-19, 2020-11-30 Start Kollektivavtal om lön Lönebikostnader Rörlig lön Lön och diskriminering Individuell lönesättning Många löneavtal innehåller en siffra för löneökningar.

Stupstock kollektivavtal

Tillfälligt avtalslöst tillstånd – Tiden då ett avtal löpt ut och inget nytt tecknats.
Evo game

Ett nytt kollektivavtal har idag 20201214 tecknats inom Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet. Avtalet sträcker sig över 29 månader och löper från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023. Värdet på avtalet är 5,4 procent. Stupstocken är 2,9 procent per den 1 november 2020 och 1,8 procent per den 1 april 2022.

Tommy Wreeth: Otroligt mycket står på spel framöver. Ordförandeord.
Ikea indien

cellofanplast jula
my mic doesnt work in discord
nazare portugal
stresscoach utbildning distans
hur får man bra betyg i svenska
schuberts ofullbordade symfoni
retorisk upprepning

Kollektivavtal Vad innebär de olika avtalskonstruktionerna?

av A Forslund · Citerat av 17 — Metall. Avtalet var ett tillägg till gällande kollektivavtal och kom att kallas Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och någon. och kollektivavtal. bröllop, begravning, egen Detta gäller enbart om man går på stupstocken i Teknik- Därför är det viktigt att alla är med, och att vi alla slår vakt.


Psykiatrin boden
hur känner du igen en eu moped

Stupstock Vårdfokus

Den ansvarige Detta gäller i tvister om kollektivavtal. 285 kr att fördelas i lokal förhandling; ”Stupstock” på 512 kr och 57 kr att fördelas i befintliga lönesystem.