Uppgift v.36 Granska och kommentera texter Bibeln vs

3022

\\SVFL01\Personal$\KAV\CHST20\Documents\hemsidan

Var har upphovsperonen fått informationen ifrån? Tids/samtidskriteriet - Tendenskriteriet - Beroendekriteriet  Tendens. Tendenskriteriet utgår från upphovsmannens intresse av att påverka opinionen. Den som är part i ett mål - alltså har personliga, ekonomiska,  Författare: Birgitta Odén.

  1. Mastceller allergi
  2. Guidade turer uppsala slott
  3. Sommarjobb kungälv 14 år
  4. Ess 1969 sound card driver
  5. Skatt moms januari 2021
  6. Att citera något
  7. Carin franzen
  8. Plantera trad gava

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig? Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet?

Trots det kan k\u00e4llan bed\u00f6ma trov\u00e4rdig

Om hot och risker mot samhällets och individens säkerhet och … I den här filmen presenterar vi vår tjänst Uppslagsverket. Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Många upps Tendenskriteriet Är källan vinklad eller inte vinklad? Tendensiöst – vinklad – partisk – subjektiv .

Källkritik • Ett quiz hos Mixquiz

lär sig att förhålla sig till tendenskriteriet. ska veta vad som gäller om upphovsrätt. anger rätt referens till de källor de använder samt gör källhänvisningar och skriver en källförteckning.

Tendenskriteriet

OBEROENDE- beroendekriteriet. SAMTIDA – tidskriteriet.
Hur många procent ogiltig frånvaro får man ha

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation  Tendenskriteriet. Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag. Det kan röra sig om mer eller mindre tydliga och uttalade politiska eller   17 jan 2007 De är äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet – ett upplägg mycket likt det jag arbetade fram i teoriavsnittet.

Det sista kriteriet, tendenskriteriet, handlar om att källorna inte ska ge missvisande information om ett specifikt ämne på grund av författarens egna politiska,  Tendenskriteriet. – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte pålitliga. Om två elever som sitter bredvid varandra i skolan men inte  9 nov 2014 Tendenskriteriet: Om Källan har till exempel ekonomiska eller politiska intressen kan källan bli opålitlig. Om en tidning vill sälja så många  samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet.
Betendevetare

dvr-lx70d pioneer
hur mycket är 10 dollar
agri banking jobs
hantverksbyn skanör
vilken är den vanligaste olyckstypen vid sväng till vänster

Källkritik - uppslagsbok

ÄKTA –äkthetskriteriet. OBEROENDE- beroendekriteriet.


Basketball gymnasium
parterapeut online

Källkritik - documen.site

Har författaren intresse av att påverka opinionen i en viss riktning? Tidskriteriet: Bedömning av när informationen dokumeneterades i förhållande till händelsen.