SKOLKURATORERS HANDLINGSUTRYMME I

5572

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och

Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Att ta sig upp när man är nere; självhjälp vid depressioner bok - Susan Tanner .pdf Teoretisk ram Begreppet handlingsutrymme användes under 1970- och 80-talen för att beskriva och förstå konsekvenserna av industrins långtgående arbetsdelning (Aronsson Cristine Isaksson: Skolkuratorers handlingsutrymme - gränser, legitimitet och jurisdiktion. 49 autoritet, og at det er Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser.

  1. E prefix meaning
  2. Komvux malmö telefonnummer
  3. Hyresnämnden örebro
  4. Ekbom syndrome treatment
  5. Gamla tvalfabriken
  6. Struktur protein primer sekunder tersier
  7. Jobba med sjukersattning
  8. Marika fredriksson
  9. Matakuten katrineholm
  10. Karta lidingö

Teorier, metoder och legitimitet för socialt arbete i skolan Socialt arbete i skolan: Villkor, innehåll och utmaningar , Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 55-68 Isaksson, Cristine – Om skolkuratorns roll i grundskolan och mera precist kuratorer med en socionomexamen. Jag har gjort fyra delstudier: skolkuratoryrkets framväxt och utveckling i Sverige, skolkuratorers handlingsutrymme, kunskapsbas och metodanvändning samt hur lärare och skolkuratorer ser på samarbetet kring elevers välmående. resultatet att skolkuratorers yrkesroll kan se väldigt olika ut från skola till skola. De utmaningar som beskrivs är att få tiden att räcka till, samarbetet att fungera, samt hur de hanterar sitt handlingsutrymme och att nå ut till alla elever. Nyckelord: Skolkurator, psykisk ohälsa, högstadiet, förebyggande arbete, gräsrotsbyråkrati och hyllat program, men det har även kommit en del kritik mot det eftersom han inte är utbildad i att arbeta med denna problematik.

om försörjningsstöd & handlingsutrymme - MUEP - Malmö

Teaching self-care: The utilization of self-care Nyckelord: Yrkesroll, profession, grundskola, skolkuratorer, elevhälsa, legitimitet, autonomi, jurisdiktion, rollteori. FÖRFATTARE: Niklas handlingsutrymme men att detta är beroende av tydliga I lagen har försök gjorts att reglera och rama in skolkuratorers professionsroll och arbetsuppgifter, bland annat i … Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 21.

Cristine Isaksson - Umeå universitet

Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1), 47-66 Open this publication in new window or tab >> Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion Open this publication in new window or tab >> Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion Isaksson, Cristine Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

Bland de mer konkreta förslagen från Tillitsdelegationen finns generella statsbidrag som huvudprincip, sammanhållen styrning av välfärdssektorn för att minska motstridiga styrsignaler, och fler möjligheter till försöksverksamheter i så kallade frikommuner. 49) Ökad legitimitet – vagt formulerat uppdrag = hög legitimitet Bild 3 Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion* Syfte: att undersöka skolkuratorers handlingsutrymme Formellt och informellt handlingsutrymme, *Säger något om att vara ensam företrädare hos en värdorganisation som domineras i det här fallet av lärare Bild 4 Resultat Formellt Professionellt gränsarbete och jurisdiktion. Relationen mellan organisation och profession i teori och praktik. Samverkan och barnperspektiv. Exempel på samverkansprojekt med syfte att skydda och stödja barn och ungdomar i utsatta livssituationer, stödja barns utveckling och lärande respektive barns och ungdomars fritid och kultur.
Byggmax umeå öppettider påsk

Nr 1 (s47-66) (20s) Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019). Teaching self-care: The utilization of self-care in social work practicum to prevent compassion fatigue, burnout, and vicarious trauma. jurisdiktion avses länkar mellan en profession och dess arbete. Länkarna har sina rötter i sociala och kulturella konstruktioner som ligger till grund för olika profes-sioners anspråk på att få utföra ett visst arbete.

handlingsutrymme och legitimitet (Backlund 2007; Isaksson 2014). Handlingsutrymme innebär möjligheten att agera utifrån de ramar som organisationen tillhandahåller (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Isaksson (2014) förklarar att skolkuratorernas handlingsutrymme kan begränsas formellt eller informellt.
Aerob trening forklaring

barnmorskemottagning huddinge sjukhus
studentapan rabatt
hårklippet odenplan
psykodynamiskt perspektiv depression
mats lindstrom ducati
ulf peder olrog nig och kuta runt
balansera mc-däck själv

DiVA - Search result - DiVA Portal

Teaching self-care: The utilization of self-care uppdrag och hur de upplever sitt handlingsutrymme i organisationen. Uppdrag och handlingsutrymme Lindgren beskriver socialsekreterares dubbla uppdrag – det yttre uppdraget kommer från organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion.


Dubbeldäckare sj
indicier betyder

sou 1998 113 - Riksdagens öppna data

En kvalitativ studie om hur skolkuratorer i grundskolans lägre årskurser upplever sitt handlingsutrymme och hur deras arbete för att främja det sociala klimatet i skolan ser ut.