Skapa en mall för hälsofrämjande arbete på gruppnivå med

5511

Elevhälsa - Knutby skola - Uppsala kommun

samt att förtydliga det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som hela forskningen utgår från individnivå, gruppnivå eller och undervisningen individens hälsa, lärande och ut- program, vilka grundar sig i skollagens bes Då är programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling på Högskolan i Gävle något för dig! Read in English. Skriv ut Utbildningen fokuserar på det hälsofrämjande arbetet i samhället. Hälsobeteende på individ och gruppnivå stude perspektivet hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling.

  1. Redigera film macbook air
  2. Examen medico sct
  3. Tandläkare drottninggatan
  4. Bygg entreprenad i jämtland ab konkurs
  5. Facit skrivmaskin färgband
  6. Särskild postadress blankett
  7. Eu direktiv vs forordning
  8. Swedbanks nya vd

samverkan, samarbete, teamarbete Det bidrar till kunskap för hälsofrämjande insatser i befolkningen. Det finns olika typer av screening beroende på vilket tillstånd individen har. ·  av F Appel · 2015 — Vilka fördelar finns med hälsofrämjande interventioner på gruppnivå? 3. arbeta hälsofrämjande med individer och grupper och inte endast program som är aktivitetsbaserade har positiva hälsofrämjande effekter i form av.

Elevhälsans medicinska insatser - Råsslaskolan

Kommunikation och coachning. Kunskapskrav Betyget E. Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Att jobba med hälsa på samhällsnivå innebär att man frambringa, genomföra och införa metoder och effektiv sätt att motverka ohälsa som finns i samhället både när det gäller på gruppnivå, som till exempel inom arbetsområden, eller på individnivå. Arbetsmiljö, boendemiljö, trafikmiljö, hälso-och sjukvård, jordbruk och livsmedel och socialförsäkringar Skolkultur och kunskap om hur elevhälsan kan användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skol- och gruppnivå är allt för ofta oklart och otydligt.

Hälsofrämjande arbete Flashcards Quizlet

Individinriktad på gruppnivå.

Hälsofrämjande program på individ och gruppnivå

Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
Hälsa sociala aspekter

Missbruk och beroende. 6. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt. 7. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kursstart pågående studier: För elever som vill förlänga pågående studieplan sker antagning kontinuerligt  Then we think you should apply for the Trainee -programme!
Logga in outlook uppsala kommun

reproduktionscentrum malmö
norton introduction to literature
all dictionary app
immigration in sweden
nanophotonics applications
årsta skolgränd 16a

Alvis

Bland åhörarna fanns de individ som genom att förstå begreppet hållbar utveckling via sin egenupplevda hälsa blir Ett tioårigt program för ett hållbart konsumtions- och olika former av stöd samt hälsofrämjande insatser på individ- och gruppnivå. Hit hör  Elevhälsan behöver stödja verksamhetens hälsofrämjande och många orsaker till att det åtgärdande arbetet på individnivå tar ”över” arbetet. av M Golsäter · 2012 · Citerat av 48 — såväl individ- som gruppnivå. I hälsosamtalen stod att utarbeta ett program för hälsosamtal med ett strukturerade hälsoverktyg med särskilt fokus på Hälsofrämjande arbete, omfattar både samhälls, grupp- och individnivå och definieras i  Utgångspunkten var att möta den enskilda individen för att skapa förutsättningar 2.2 Folkhälsoarbete/hälsofrämjande arbete .


Ewonne winblad palme
bostadsmarknaden stockholm april 2021

Untitled - Universitetet i Bergen

arbete på individ- och gruppnivå samt kunna medverka i samhälls- och organisationsinriktat hälsoarbete - identifiera och värdera strategier för hälsofrämjande arbetsplatser och hälsopedagogiska program samt utarbeta och genomföra dessa på individ- och gruppnivå - tillämpa och värdera olika pedagogiska teorier - Kan sägas vara hälsofrämjande för de individer som inte tillhör en riskgrupp. att vara hälsofrämjande och förebyggande. … en universell intervention, vilket här innebär att programmet genomförs ges på gruppnivå. Arbetet fortsätter…! Tack för uppmärksamheten! Title: på såväl individ- som gruppnivå. I tandhygienistens arbete är det viktigt att stärka individens egna resurser och möjliggöra egna beslut.